A Kids Rigts Initiative

Internationale Kindervredesprijs Projecten 2008

Aan de Kindervredesprijs is een projectfonds verbonden van €100.000,-, dat  wordt geïnvesteerd in projecten die verbonden zijn aan het thema van de winnaar. Dit bedrag wordt beschikbaar gesteld door het AkzoNobel Children’s Peace Fund. Het project dient bij te dragen aan de missie van de winnaar en moet een positieve invloed op zijn of haar omgeving hebben.

IBISS, Brazil

 

Het projectfonds van de Internationale Kindervredesprijs 2008 ondersteunde twee projecten die gericht zijn tegen sociale uitsluiting van kinderen en jongeren in de favela’s (sloppenwijken); ‘Favela Força on tour’ en ‘Vila Cruzeiro on-line’.

Mayra’s (Kindervredesprijswinaar 2008) theatergroep, Favela Forca, maakt eigen producties over thema’s die erg leven bij kinderen en jongeren uit de favela Vila Cruzeiro. Door middel van theater worden kinderen en jongeren geïnformeerd en onderwezen over hun rechten.

Met het project ‘Vila Cruzeiro On-Line’ wil IBISS, de organisatie die Mayra genomineerd heeft, een einde maken aan de verwaarlozing, marginalisering, sociale uitsluiting en het geweld waar veel kinderen en jongeren in de favela mee te maken hebben. Het project biedt kinderen uit de sloppenwijk de mogelijkheid om hun (technische) kennis te vergroten en het geeft hen de kans om nieuwe manieren van communicatie te gebruiken. Op die manier kunnen ze hun boodschap van vrede, recht op onderwijs en toegang tot de arbeidsmarkt extra kracht bij zetten.