A Kids Rigts Initiative

Genomineerden 2015

In 2015 won Keita de Internationale Kindervredesprijs. De twee andere genomineerden hebben allebei op jonge leeftijd een indrukwekkend verschil gemaakt in hun omgeving, op hun eigen manier: 

 

Aziza Rahim Zada (14) – Afghanistan

Genomineerd voor haar steun voor kinderen die onder erbarmelijke omstandigheden in vluchtelingenkampen wonen.

Aziza is genomineerd voor de manier waarop zij vluchtelingenkinderen, en met name meisjes, inspireert om hun meningen te uiten. Ze komt op voor kinderen die onder erbarmelijke toestanden in Afghaanse vluchtelingenkampen leven en heeft honderden kinderen het zelfvertrouwen gegeven om over hun problemen te praten en hun eigen rechten te claimen. Ze is op kalme en overtuigende wijze in staat om bruggen te bouwen tussen een zeer conservatieve samenleving enerzijds en anderzijds een samenleving waar ruimte is voor een progressievere en effectievere aanpak van de rechten van meisjes en kinderen. Ze organiseert activiteiten voor kinderen om hun problemen in kaart te brengen en bespreekbaar te maken, en treedt in debat met parlementariërs en andere opiniemakers. 

 

 

Jeanesha Bou (17) – Puerto Rico

Genomineerd voor haar strijd tegen mensenhandel.

Jeanesha streeft naar volledige uitroeiing van hedendaagse slavernij, een misdaad tegen de menselijkheid waar wereldwijd veel mensen die verhandeld worden slachtoffer van worden. Door haar boodschap en pleitbezorging is Jeanesha verworden tot een voorbeeld voor mensen die zich inzetten voor de strijd tegen de handel in kinderen en jongeren. Jeanesha blijft zich kritisch uitspreken en breidt haar activiteiten voortdurend uit om meer mensen te kunnen bereiken.