A Kids Rigts Initiative

Levensverhaal Neha

Neha Gupta (18 jaar) 


Neha Gupta is van Indiase afkomst, maar geboren in Nieuw-Zeeland. Ze woont in de Verenigde Staten en is een kind van de wereld. Al sinds haar negende is het haar missie om kwetsbare kinderen in de wereld te helpen. Met buitengewone toewijding en leiderschap spoort zij haar leeftijdsgenoten wereldwijd aan om ook in actie te komen. Met haar organisatie Empower Orphans heeft zij met de steun van vrijwilligers, tieners zoals zijzelf, ruim 1.3 miljoen dollar ingezameld en wereldwijd ruim 25.000 kinderen geholpen. 

Hoe het begon in India 
Het begon in 2005, tijdens Neha’s jaarlijkse bezoek aan haar grootouders in India. Elk jaar vierden zij volgens familietraditie verjaardagen samen met de kinderen van het plaatselijke weeshuis. Neha was negen jaar oud en gewend om met deze kinderen te spelen. Voor het eerst drong tot haar door dat haar leeftijdsgenoten, die zoveel op haar lijken, geen toegang hebben tot onderwijs en veelal ondervoed en ziek zijn. Bovendien kregen zij weinig liefde en steun; iets wat Neha altijd als vanzelfsprekend beschouwde. 

Neha schrok hier erg van, maar besefte dat empathie alleen niet voldoende is om de kinderen te helpen. Eenmaal thuis in de buitenwijken van Philadelphia, startte Neha haar eerste fondsenwervingsactie. Ze ging van deur tot deur en benaderde vrienden en familie. Ze zamelde speelgoed en goederen in voor een garage sale die ongeveer 800 dollar opbracht. Geïnspireerd door haar succes, continueerde Neha haar fondsenwervingsactiviteiten en benaderde ze een breder publiek. Een jaar later keerde zij terug naar India met 5.000 dollar voor het opzetten van een bibliotheek, voedsel, kleding en dekens voor de kinderen in het weeshuis. 

Zo ontstond Empower Orphans. Basisonderwijs en gezondheidszorg staan centraal in Neha’s visie. Wereldwijd leven 872 miljoen mensen onder de internationale armoedegrens, waarvan ruim 20% in India woont. Kinderen die in deze huishoudens worden geboren, hebben nauwelijks of geen kans op onderwijs en lopen ernstige gezondheidsrisico’s. Zij hebben (bijna) geen toegang tot veilig drinkwater, essentiële vaccins, gezonde voeding en lopen een groter risico slachtoffer te worden van misbruik en mishandeling. Het recht op overleven en gezonde ontwikkeling wordt hen systematisch onthouden. 

In de afgelopen negen jaar heeft Empower Orphans op verschillende plaatsen in India bibliotheken, computerlokalen, een wetenschapscentrum en een naaiatelier gerealiseerd op diverse scholen. Het project ondersteunt het onderwijs voor individuele kinderen, heeft een oog- en tandheelkundig kamp ondersteund en chirurgie voor polioslachtoffers mogelijk gemaakt. Met een bewustwordingscampagne wijst zij bovendien op het risico op kanker bij gebruik van gezoet tabak, wat populair is onder de kinderen in India. Er is voorzien in waterzuivering, huisinrichting en luiers voor baby’s. 

Actief in haar eigen omgeving 
Naarmate de tijd verstreek zag Neha dat ook Amerikaanse kinderen in haar eigen omgeving hulp nodig hebben. Ongeveer 22% van de kinderen in de VS leven in gezinnen met inkomens onder de federale armoedegrens en ook zij zijn niet of nauwelijks voorzien in hun basisbehoeften. Empower Orphans breidde haar aandachtsgebied uit naar Pennsylvania en werkt samen met een centrum voor mishandelde en verlaten kinderen, een school voor kansarme kinderen en lokale ziekenhuizen. “Als je naar de wereld kijkt,” zegt Neha, “dan zie je zoveel ongelijkheid tussen wat jij hebt en wat anderen hebben. Er zijn veel meer arme mensen dan rijke mensen. Je moet niet alleen medeleven hebben voor mensen, maar vooral ook empathie en ideeën omzetten in actie.” Deze sterke overtuiging van Neha is omgezet in het motto van Empower Orphans: ‘Empathy, Opportunity, Equality’. 

Wereldwijde inspiratie voor jongeren 
Opmerkelijk en bewonderingswaardig aan Neha’s werk, is de mate waarin alles is uitgevoerd door kinderen, voor kinderen. Kinderen van zeven tot twintig jaar helpen in zowel India als Amerika. Ook zet zij Facebook in om jongeren wereldwijd in actie te krijgen. Zij heeft al meer dan duizend kinderen en jongeren gemobiliseerd in haar strijd om kwetsbare kinderen te helpen. Neha is dan ook het bewijs dat kinderen veranderingen in gang kunnen zetten door zelf in actie te komen. 

Neha’s werk is een pleidooi voor het recht op kind- en jongerenparticipatie zoals vastgelegd in Artikel 12 van het VN Verdrag voor de Rechten van het Kind. Ze geeft leeftijdsgenoten de kracht om zich maatschappelijk in te zetten door haar organisatie te steunen of door zelf sociale projecten te starten. Kinderen en jongeren in de VS, India, Singapore en Australië zijn door haar voorbeeld geïnspireerd; gesteund en geleid door Neha’s ervaringen. 

Neha heeft dit allemaal bereikt als schoolmeisje. Nu, net 18 jaar, is zij een pre-medische opleiding begonnen. Zij droomt er van (kinder)arts te worden, maar zij blijft zich inzetten voor Empower Orphans. Neha probeert nu de haar medestudenten te mobiliseren om in actie te komen voor kwetsbare kinderen wereldwijd. 

Neha is een inspirerende jonge vrouw die, net als haar held Gandhi, laat zien dat mogelijkheden ontstaan door de “verandering te zijn, die je wenst te zien in de wereld.” 

Neha werd genomineerd door Sharon Shumway - Vice-President van Oracle Corporation

2014 Winnaar Neha

Naam                 Neha

Nationaliteit      Amerikaans
Geboortejaar    1996
Woonplaats       Philadelphia
Winnaar in         2014
Onderwerp        de rechten van kwetsbare kinderen en het inspireren van andere kinderen ook in actie te komen


Waar woont de winnaar?

Partners 

 

 

Lees meer