A Kids Rigts Initiative

Levensverhaal Abraham M. Keita

Dit is Abraham Keita
Keita vecht voor gerechtigheid voor kinderen die het slachtoffer zijn van geweld. Hij spoort schendingen van de rechten van het kind op en doet er alles aan om de daders ter verantwoording te roepen. Bovenal is zijn strijd voor gerechtigheid vreedzaam en krachtig/sterk.

Opgroeien in Liberia
Het West-Afrikaanse land Liberia kent talloze problemen. Zo leeft 83,8% van de bevolking onder de internationale armoedegrens. Corruptie is er aan de orde van de dag en vrijwel nergens worden zoveel tienermeisjes verkracht als in Liberia. Kinderen worden er dagelijks blootgesteld aan gewelddadigheden en justitie grijpt nauwelijks in.

In deze wereld werd Abraham Keita VI geboren, tussen twee burgeroorlogen in. In de eerste jaren van zijn leven raakte het land verscheurd, waarbij beide kampen op ongekende schaal kindsoldaten inzetten. Zijn vader werd gedood tijdens zijn werk als chauffeur voor een humanitaire organisatie. Keita was vijf jaar oud en voortaan moesten hij, zijn moeder en de rest van het gezin vechten om te overleven in de grootste krottenwijk van de hoofdstad.

Een passie voor gerechtigheid
Het leven in West Point was zwaar, maar toch ging Keita naar school. Toen hij negen was, hoorde hij dat een 13-jarig meisje op gruwelijke wijze was misbruikt en vermoord door haar pleegouders. Hij vond dat de overheid - kennelijk niet in staat om kinderrechten te waarborgen - de daders ter verantwoording moest roepen. Keita sloot zich aan bij een door kinderen georganiseerde demonstratie die opriep tot vervolging. Hij viel op bij de oudere organisatoren en werd uitgenodigd om deel uit te maken van het kinderparlement van Liberia. Sindsdien is hij een gepassioneerd pleitbezorger van de rechten van het kind.

Sinds 2008 bekleedt Keita een leidende functie in het Liberiaans kinderparlement. Zo organiseert hij vreedzame demonstraties en petities, en lobbyt hij met succes om de kinderen met ondersteuning van overheidsgeld een stem te geven. Ook blijft hij zich inzetten voor gratis en kwalitatief lager en voortgezet onderwijs voor alle kinderen. 

Maar misschien wel het belangrijkste is dat Keita zich sterk heeft gemaakt voor nationale wetgeving ter bescherming van het kind. In 2012 was Liberia een van de eerste Afrikaanse landen die een dergelijke wetgeving aannam. Deze kinderwet was gebaseerd op het Verdrag inzake de Rechten van het Kind van de VN en het Afrikaanse handvest voor mensenrechten. 

Het betekende een belangrijke stap voorwaarts voor Liberia, maar in de praktijk wordt de kinderwet nog nauwelijks nageleefd. Nog altijd zijn veel kinderen in dit land het slachtoffer van geweld, waarbij de daders voortdurend de dans ontspringen. De inmiddels 17-jarige Keita past ervoor om machteloos toe te kijken. “Gerechtigheid bestaat niet voor de armen in Liberia,” zegt hij. “Het is er alleen voor de rijken. Ook voor kinderen moet er gerechtigheid zijn.” In een groot aantal gevallen wist hij de overheid te bewegen om de misdadigers te vervolgen en de slachtoffers van kindergeweld schadeloos te stellen.

Vorig jaar werd een 15-jarige jongen doodgeschoten tijdens een vreedzame betoging tegen de afsluiting van Keita’s eigen wijk in West Point. Deze afsluiting was bedoeld om de verdere verspreiding van het ebolavirus te voorkomen. De dodelijke kogel werd afgevuurd door de Liberian Armed Forces (AFL). Omdat het incident door de overheid werd doodgezwegen, organiseerde Keita een protestmars die een nationaal debat op gang bracht. Uiteindelijk leidde dit ertoe dat de overheid de verantwoordelijkheid nam voor de fatale schietpartij.

Seksueel geweld is aan orde van de dag in Liberia. Keita heeft dit feit in het hele land onder de aandacht gebracht en spant zich ook in voor individuele gevallen. Zo voorkwam hij zeker één kindhuwelijk en begon hij in 2014 zijn eigen project in het kader van een landelijke antiverkrachtingscampagne, waarmee hij gerechtigheid eiste voor de vele jonge slachtoffers van seksueel geweld.

Gerechtigheid voor kinderen: een rolmodel
Door zijn lobby’s, protesten en artikelen heeft Keita de aandacht getrokken van mensenrechtenorganisaties, beleidsbepalers en onderwijsdeskundigen. Gerechtigheid voor minderjarige slachtoffers van geweld houdt op zijn minst in dat de wet wordt nageleefd. De daders moeten worden vervolgd en verantwoording afleggen voor hun daden. Bovendien moet er oog zijn voor de behoeften van de kind slachtoffers waarbij ze kunnen rekenen op schadeloosstelling en ondersteuning bij hun herstel. 

Helaas is gerechtigheid voor elk kind niet vanzelfsprekend. In de hele wereld zijn honderden miljoenen kinderen het slachtoffer van een zekere vorm van geweld. Dit geldt voor alle landen, maar met name kinderen in achtergebleven gemeenschappen en landen zijn erg kwetsbaar, vooral in conflictgebieden. Vaak hebben de kinderen niet de mogelijkheid om het misbruik op een veilige of vertrouwelijke manier te melden, terwijl het de politie en de rechterlijke macht aan training of structuren ontbreekt om te reageren op een manier die aansluit bij de leeftijd van de slachtoffers de meeste slachtoffers van geweld tegen kinderen blijven verstoken van gerechtigheid, vooral als ze arm zijn.

Keita is vastbesloten om te blijven vechten voor de rechten van de kinderen in Liberia. “Ik blijf me kritisch opstellen, in de hoop dat Liberia ooit een land wordt waar de rechten van het kind worden gerespecteerd en waar kinderen kansen krijgen. Die hoop vormt de basis van alles wat ik doe.”

Kinderen overal ter wereld moeten in staat zijn om voor hun eigen rechten en die van anderen op te komen. En dat is precies wat Keita doet. Hij is een rolmodel voor alle kinderen en laat de wereld zien dat gerechtigheid altijd op de eerste plaats moet komen. 


Keita is genomineerd door SURE Liberia

2015 Winnaar Abraham M. Keita

Naam                 Abraham M. Keita

Nationaliteit      Liberiaans
Geboortejaar    1998
Woonplaats       Monrovia
Winnaar in         2015
Onderwerp        het recht op gerechtigheid voor kinderen die slachtoffer zijn geworden van geweld


Waar woont de winnaar?