A Kids Rigts Initiative

Levensverhaal Kehkashan Basu

De 16-jarige Kehkashan is een meisje met een missie. Haar doel: de toekomst van de aarde veiligstellen. Met haar organisatie Green Hope bereikt ze jaarlijks duizenden kinderen die samen het milieu proberen te redden. Een gezond milieu is een cruciale factor in het waarborgen van de rechten van het kind. Green Hope is actief in meer dan tien landen en inspireert meer dan duizend jonge vrijwilligers overal ter wereld om zich in te zetten voor een leefbare aarde. 

Een geboren campagnevoerder
Kehkashan is op 5 juni, Wereldmilieudag, geboren in de Verenigde Arabische Emiraten (VAE). Haar ouders komen uit India. Al op haar achtste vertelde ze iedereen die het maar wilde horen over de noodzaak het milieu te beschermen. Ze plantte haar eerste boom en bracht jonge mensen in haar directe omgeving bij elkaar om afval in te zamelen en te recyclen. Haar inspanningen bleven niet onopgemerkt, want een paar jaar later werd Kehkashan, amper elf jaar, als spreker uitgenodigd op de internationale TUNZA Children and Youth Conferentie in Indonesië. Het jaar daarop gaf ze als jongste deelnemer een persconferentie tijdens de VN-conferentie over Duurzame Ontwikkeling (Rio+20), waar ze vol passie sprak over hoe kinderen kunnen bijdragen aan een duurzame toekomst.

De 12-jarige Kehkashan keerde vol energie en inspiratie terug naar Dubai, waar ze haar eigen organisatie Green Hope oprichtte, om bij te dragen aan een duurzame toekomst en klimaatrechtvaardigheid. Green Hope organiseert tal van activiteiten voor kinderen en jongeren, zoals het recyclen van afval, het schoonmaken van stranden en mangrovebossen, het planten van bomen en het organiseren van voorlichtingscampagnes. De organisatie gebruikt verschillende kunstvormen als communicatiemiddel, zoals poëzie, zang en dans. Met haar milieueducatie  en -conferenties heeft Green Hope tot nu toe al meer dan 3.000 scholieren en studenten weten te bereiken.

Wat begon als een initiatief van een jong meisje is uitgegroeid tot een flinke organisatie met alleen al in de VAE 350 actieve leden. In het managementteam zitten alleen kinderen, die zelfs hun eigen zakgeld doneren voor hun milieuprojecten.

Een gezond milieu voor de rechten van het kind
De aantasting van het milieu vormt een serieuze bedreiging voor kinderen en hun rechten. Jaarlijks sterven er meer dan drie miljoen kinderen onder de vijf jaar als gevolg van milieuproblemen en nog eens miljoenen kinderen gaan daar ernstig onder gebukt. Klimaatverandering brengt overstromingen, droogte en orkanen met zich mee, die een verwoestend effect hebben op infrastructuur, voedsel- en drinkwatervoorziening en huisvesting. Veel gezinnen moeten hun huizen ontvluchten. Door zware regenval en veranderende temperaturen worden er veel meer mensen ziek door besmet water en slechte sanitaire voorzieningen. Jonge kinderen worden het eerst getroffen: elke dag sterven er 6.000 kinderen aan ziektes als diarree en malaria. Het staat dan ook onomstotelijk vast dat een gezond milieu een voorwaarde is voor het waarborgen van kinderrechten.

Internationaal bereik
Green Hope is plaatselijk actief voor de meest directe bestrijding van milieuschade en klimaatverandering. Maar Kehkashan wil ook op grotere schaal invloed uitoefenen. Sinds Rio+20 heeft ze op talloze nationale en internationale conferenties gesproken over duurzaamheid en de toekomst van de aarde. Op haar twaalfde werd ze de jongste Global Coordinator ooit van de groep voor kinderen en jongeren bij het milieuprogramma van de Verenigde Naties. “Kinderen zijn de toekomst van deze wereld en een waardig leven is een grondrecht van iedereen. Onderschat ons potentieel niet. Behandel ons met respect en geef ons gelijke kansen zodat ieder van ons zich kan ontplooien.”

Green Hope is uitgegroeid tot een serieuze internationale organisatie met meer dan 1.000 kinderen en jongeren wereldwijd die bij haar activiteiten betrokken zijn. Kinderen in Nepal, India, Colombia, Canada, Sri Lanka, Frankrijk, de VS, Mexico, Oman en Bahrein hebben zich door Kehkashans internationale pleidooi laten inspireren door een tiental afdelingen en partnerorganisaties van Green Hope op te richten.

Het meisje dat bomen plant
Kehkashan vertelt kinderen op alle mogelijke manieren hoe belangrijk het is om het milieu te beschermen en doet er alles aan om hen ervan te overtuigen dat ze zelf ook een bijdrage kunnen leveren. Naast haar praktische activiteiten en internationale toespraken heeft ze ook een boek geschreven, The Tree of Hope, waarin een jong meisje een woestijnlandschap in een oase verandert door bomen te planten en haar vrienden over te halen om mee te doen.

Dat meisje is Kehkashan; Green Hope heeft inmiddels meer dan 5.000 bomen geplant, overal ter wereld. “Bomen planten is de makkelijkste én de beste manier om klimaatverandering en bodemaantasting tegen te gaan”, zegt ze. Naast het planten van bomen roept ze kinderen en volwassenen op om zich persoonlijk in te zetten.  “Wat ga jij doen om de toekomst duurzamer te maken? Zet die extra stap, want alleen dan krijgen we de wereld die we willen. Het is twee voor twaalf; we moeten nu iets doen, anders leven er straks ijsberen onder palmbomen.”


Kehkashan is genomineerd door haar vader, Maushum Basu. 

2016 Winnaar Kehkashan Basu

Naam                 Kehkashan Basu

Nationaliteit      Indiaas
Geboortejaar    200
Woonplaats       Dubai
Winnaar in         2016
Onderwerp        bescherming van het milieu en een duurzame toekomst


Waar woont de winnaar?